Домаћи задатак треба урадити у свесци, сликати и послати предметном наставнику.
Збирка страна 147, задаци 64 и 65. страна 148 задаци 66. а, б, затим 70.и
страна 152. задатак 125.
Домаћи треба урадити до суботе. Трба поновити претварање разломка у децимални број и обрнуто. Ово је потрбно знати за решавање последњег задатка.

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.