После одгледаног часа у уторак и среду урадити домаћи из зирке:
Страна 143 задатак 22, страна147 задатак 52, страна 150 задатак 100 и
страна 151 задатак 108.

Објашњење: Сабирање и одузимање разломака у децималном запису слушали су на РТС-у.
Обтатити пажњу на потписивање, децимална запета да буде једна испод друге, ако је различит број децимала, изједначити децимале дописивањем нуле иза последње децимале.
Нпр: 12,1 – 8,23 = 12,10 – 8,23 = ?
У петак ће добити кратку проверу.

Срећан рад жели вам наставница Ружица

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.