Драги ученици,
Поштовани родитељи,

Наша комуникација убудуће ће се одвијати на овај начин. На сајту школе ћете проналазити упутства и материјал за рад. Путем мејла, који је објављен на подсајту школе, можете да ми постављате питања у вези са наставом. На исти начин ћете прослеђивати домаће задатке.

Сигурно пратите предавања на РТС-у. Први часови су били посвећени гласовима и гласовним променама. Будући да смо ми то одавно научили и урадили контролну вежбу, вама преостаје да још једном провежбате фонетику у Радним свескама.

Такође смо започели нову област – глаголске облике. За оне који нису били у школи, обрадили смо аорист. Лекција се налазе у Граматици, стр. 62 – 63. За домаћи задатак урадите вежбања из Радне свеске која се односе на овај глаголски облик. Урађен домаћи сликајте и пошаљите ми на мејл до 14 сати у петак.

Било би добро да погледате и предавање за 8. разред које се односило на глаголске облике (уторак и среда на РТС-у).
Следи ускоро лекција број 2.

Будите здрави и вредни!
Мирјана Марковић

P. S.
Завршите читање „Aутобиографије“, Бранислава Нушића. То нам је лектира за март.

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.