Предмет: Географија

Разред: пети

Поштовани ученици,

Задатке реализујте у оквиру поствљњних рокова. Урађене задатке ће те послати када поставим рок за слање бар три задатка или активности у оквиру једне G mail  поруке.

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.