МАТЕМАТИКА: Толико пута мањи и за толико мањи број
Записујемо наслов наставне јединице у свесци.
Преписујемо пример у свесци и представљамо га графичики (цртамо у свесци).

  • Пера има 12 кликера. Жика за 4 мање од њега, а Јоца 4 пута мање. Колико кликера има Жика, а колико Јоца?ПЕРА           ЖИКА                   ЈОЦА

12            12 – 4 = 8                12 : 4 = 3
за 4 мање             4 пута мање

Одговор: Жика има 8 кликера, а Јоца 3 кликера.

Запиши у свеску следеће задатке и реши их.
1. Који је број:
а) 2 пута мањи од броја 12 б) за 2 мањи од 40
12 : 2 = 6 40 – 2 = 38
2. Колико пута је број 4 мањи од производа бројева 8 и 3?
Једнакост: (8 * 3) : 4 = 6
Одговор: Број 4 је мањи 6 пута.
3. Милан има 18 година, а његова сестра 2 пута мање. Колико година има Миланова сестра? (Покушај сам/а да решиш задатак и запиши га у свеску).
Милан: 18 Сестра: 18 : ___ = ___
Одговор:
4. Ђорђе има 16 балона, Игор за 2 мање, а Саша 2 пута мање од Игора. Колико балона имају заједно?
(Покушај сам/а да решиш задатак и запиши га у свеску).

Ђорђе: ____ Игор: __________ Саша: _________

Заједно: _________________________

Одговор: Заједно имају 37 балона.
За домаћи задатак урадити страну 83. у Уџбенику.

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.