Немачки језик за 6. разред
Наставна јединица: Krankheiten und Medikamente
Радна свеска Magnet 2, стране 70-71

Драги шестаци,

ове недеље нећемо учити ништа ново. За следећи час треба да урадите у
радној свесци на страни 70 вежбе 18 и 19 и на страни 71 вежбу 20 (У
овој вежби треба да допуните дијалоге понуђеним речима).

Непознате речи из ове вежбе су: das Bett – кревет, süss – сладак,
leiden – трпети, riechen – мирисати, die Note – оцена, die Arbeit –
посао.

Рок за израду овог задатка је 31. 03. 2020.

Као што знате прошле недеље је требало да радите тест. Припрему за
тест смо радили на часу али ћу вам у току ове недеље доставити опет
материјал за вежбање да би у наредном периоду одрадили проверу знања.

Ради остваривања брже и ефикасније комуникације између вас и мене
предлажем да направимо вајбер групу преко које ћемо лакше
комуницирати. Моја замисао је да свако одељење буде једна група.
(Мислим на одељење које има немачки у исто време, што значи да би
једна група била 6 – 1/4, друга група 6 – 2/3).

Срдачан поздрав,
Милена Кићовић

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.