Математика , среда 25. март 2020.год.
Делим бројем 5
* Понови таблицу множења бројем 5 кроз игрицу (линк испод ) или је испричај наглас.
https://wordwall.net/resource/722804/%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%98%d0%b0-5
* Пошто смо научили да множимо бројем 5 и знамо везу множења и дељења, лако је да делимо бројем 5.
Запис у свесци: Дељење бројем 5

5 : 5 = 1 јер је 5 • 1 = 5
10 : 5 = 2 јер је 2 • 5 = 10
15 : 5 = 3 јер је 5 • 3 = 15
20 : 5 = 4 јер је 4 • 5 = 20
25 : 5 = 5 јер је 5 • 5 = 25
30 : 5 = 6 јер је 5 • 6 = 30
35 : 5 = 7 јер је 5 • 7 = 35
40 : 5 = 8 јер је 5 • 8 = 40
45 : 5 = 9 јер је 5 • 9 = 45
50 : 5 = 10 јер је 5 • 10 = 50

1. Израчунај количник бројева 20 и 4.
2. Делилац је 5, а дељеник је 35. Израчунај количник.
3. Израчунај количник највећег броја 4. десетице и броја 5.
4. Миша треба да распореди 45 кликера у 5 кутија тако да у свакој буде једнак број кликера. Колико кликера ће бити у свакој кутији?

Домаћи задатак: Уџбеник, страна 85 . Ако можеш користи и свој дигитални уџбеник.

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.