Предмет: Географија

Разред: пети

Поштовани ученици и родитељи,

Молим вас да пажљиво читате упутства за рад, задатке и рокове за слање задтака.

Повратне информације можете послати у форми Word документа, скица, цртежа, графикона или фотографија урађених задтака у свесци за географију. Изаберите форму која је за вас прихватљива, уколико имате неки други предлог предложите.

Више реализованих задатак обједините у један фолдер и шаљете од 6-10. 04. 2020. године.

Похваљују се успешни задаци на тему „Човек и рељеф“ реализовани у различитим техничким облицима и формама.

Čovek i reljef Jovana Čamagić

Čovek i reljef Konstantin Dubroja

Geografija Covek i reljef Lea Maric

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.