Наставна тема : Маса и густина

Поштовани ученици,

Данас сте имали прилике да у преподневним часовима
пратите наставу на даљину путем РТС-3 из предмета физика,
у вези са чиме су презентоване наставне јединице;
Инертност тела, Закон инерције и
Маса тела.

Садржај наставне јединице Инертност тела, Закон инерције је нумерисан у уџбенику под бројем 5.1. на странама од 132. до 135., док јединица Маса тела је нумерисана под бројем 5.2. на странама од 136. до 139.

Предлажем да прочите наведене лекције, те да обратите нарочиту пажњу на
битне дефиниције из сваке наставне јединице које су болдиране (Инертност, Инерција, Први Њутнов закон, Маса телa а и њене особине), као и да пробате да одговорите на питања за проверу наученог (стр. 135. и стр. 138.).

Одговоре на наведена питања доставите до четвртка 26.03.2020. године, на мој мејл најкасније до 21 час.

Желим Вам успех у раду.

Уколико приликом учења будете имали какве недоумице или нејасноће у погледу
наведених лекција, обавезно ме контактирајте на познати мејл доступан на сајту школе.

С поштовањем,

Наташа Табаковић, наставник физике

 

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.