Примена система линеарних једначина у решавању проблема

 

Као и у случају линеарних једначина, системи линеарних једначина са две непознате имају значајне примене како у математици, тако и у другим наукама, али и при решавању различитих проблема у свакодневном животу.

Методологија примене система на проблемске задатке је слична као и у случају линеарних једначина (с основном разликом што се у случају система појављују две непознате) и састоји се из следећих корака:

1.         Анализа проблема с циљем утврђивања шта је у задатку дато и шта се тражи

2.         Избор непознатих величина

3.         Поставка система линеарних једначина

4.         Решавање система неком од метода које смо научили

5.         Провера решења у постављеном задатку.

 

Драги ученици, да би вам било јасније одгледајте час на РТС-у емитован 26.3. и уколико сте у могућности  видео лекцију број 50 на сајту www.superskola.rs . За данас толико, домаћи наредног дана.

Поздравља вас наставница Ирена

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.