МАТЕМАТИКА: Дељење бројем 3
Записујемо наслов наставне јединице у свеску.
Преписујемо пример у свесци и представљамо га графички (цртамо у свесци).

  • У три чиније је распоређено 9 јабука. Колико јабука треба да има свака чинија, да би све три чиније имале исти број јабука?

9 : 3 = 3 јер је 3 * 3 = 9

Одговор: Свака чинија треба да има по 3 јабуке.

Записујемо у свеци:

3 : 3 = 1
6 : 3 = 2
9 : 3 = 3
12 : 3 = 4
15 : 3 = 5
18 : 3 = 6
21 : 3 = 7
24 : 3 = 8
27 : 3 = 9
30 : 3 = 10

Запиши у свеску следеће задатке и реши их:
1. Одреди број који је:
а) 3 пута мањи од 12 12 :_____= 4

б) за 3 мањи од 27 27 -_____= 24
2. Производ бројева 4 и 6 умањи 3 пута.
Једнакост: (____ *____ ) : _____ = ______ : _____ = _____

3. Миша има 15 црвених кликера, 2 пута више зелених и 3 пута мање белих него црвених кликера. Колико укупно кликера има Миша?
Једнакост: Црвени : _____ Зелени: _______________ Бели: ____________
Укупно: ________________________________________
Одговор: Миша укупно има 50 кликера.

За домаћи задатак урадити страну 88. у Уџбенику.

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.