Драги ученици, пратите и даље предавања на РТС-у. Полако почните да понављате сабирање и одузимање разломака у свим облицима записивања, једначине и неједначине.

Сада урадите домаћи:

Збирка страна 157. задатак 163. а), б) и в); страна 160. задаци 182. и 186. сви примери.

Упутство: Неједначине се решавају као и једначине. Знак неједнакости остаје исти код непознатог сабирка и непознатог умањеника, а код непознатог умањиоца знак неједнакости мења смер (окренемо га). Умањеник  увек треба да буде већи од умањиоца. Поздравља вас ваша наставница.

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.