Предмет: Географија

Разред: Пети

Назив наставне јединице: 5.2  Време и клима, климатски елемнти и појаве

Поштовани ученици,

Досадашњи резултати  су показали:

Самостално или уз помоћ родитеља успешно  реализујете потсвљене задатке и активности;

Циљ оваквог начина учења и реализације задтака је успоствљање континуитета у учењу и стварање базе знања;

Задаци су подељени на кораке,како би лакше остварили исходе учења;

Већина  задтака је смислено реализовано уз ваше доследно праћење упутстава и сугестија за рад;

Задтке реализујете у складу са вашим техничким могућностима која су вам доступна (свеска или Word документ, презентација);

Препорука за праћење даљих активности:

Евиденцију о реализованим задацима пратите у оквиру електронског дневника у одељку, Активности ученика;

Описне оцене уносим у електронски дневник  у складу са датумима када задаци стигну.

Максимално радим како бих свима одговорила , уколио нист истог дана добили одговор, једини рзлог за то је што имам триста ученика, а одређени број ученика је и пре рока послао два или три задтака.

Уколико из било којих разлог, неки од задатака нисте у могућности да реализујете, надокнадићемо када почнемо да радимо.

peti razred treći zadatak

Рок за предају свих задтака који су реализовани у протекле три недеље је  10. 04. 2020.

Жели вам добро здравље и успешан рад,

наставница Јелена Поповић

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.