Наставна тема : Електрична струја

Наставна јединица  : Зависност електричне струје од напона на проводнику ( лаб.вежба)

Поштовани ученици,

Данас сте имали прилике да пратите наставу на даљину путем РТС-3 из предмета физика,

у вези са чим је  презентована  наставне јединица;  Зависност електричне струје од напона на проводнику  .

Надам се ,да сте предавање пажљиво пратили и записивали..

Садржај наставне јединице ,  је нумерисан у збирци задатака са лабораторијским вежбама  под бројем 5. на странама од 97. до 98.,

Предлажем да прочите наведену вежбу , препишите је  у свеску   и нацртате график зависности јачине електричне струје од напона  .

Желим Вам успех у раду.

С поштовањем,

Наташа Табаковић, наставник физике

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.