Наставна тема : Маса и густина

Наставна јединица  : МЕРЕЊЕ МАСЕ ТЕЛА ВАГОМ

Поштовани ученици,

Данас сте имали прилике да пратите наставу на даљину путем РТС-3 из предмета физика,

у вези са чим је  презентована  наставне јединица;  Мерење масе тела вагом

Надам се ,да сте предавање пажљиво пратили и записивали..

Садржај наставне јединице ,  мерење масе тела вагом  је нумерисан у уџбенику под бројем 5.4.  на странама од 146. до 147.,

Предлажем да прочите наведену лекцију, те да обратите нарочиту пажњу на

битне дефиниције из  наставне јединице које су болдиране,препишите их свеску   и нацртајте  вагу која се састоји од два таса .

Желим Вам успех у раду.

С поштовањем,

Наташа Табаковић, наставник физике

 

 

 

Attachments area

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.