Драги наши трећаци,

Данас прелазимо на нову област која се зове Материјали и њихова употреба. Стећи ћете нова сазнања о материјалима и обновићете постојећа.

Оно што је  потребно да урадите је следеће:

– прочитаћете лекцију Обрада материјала која се налази у уџбенику на 122. 123. и 124.

страни (обратите пажњу на илустрације);

– преписаћете у свеске уредно и читко запис који вам шаљемо;

– урадићете домаћи задатак – 94. и 95. страна у радној свесци.

Обрада материјала
Ваше учитељице

Рок за израду: 4. април

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.