Драги наши ђаци, надамо се да сте здрави и спремни за учење три нова писана слова латинице D d, Dž dž, Đ đ. Прочитајте песму „Џиво из оџака“.

ЏИВО ИЗ ОЏАКА

Разведри се небо сиво,

превари се врабац Џиво,

па излете из оџака

на олуку да поџака.

Нарогушен сав у чађи

– иако је с њом у свађи –

дира мацу: ,,Чик, изађи!“

 

Разговор о прочитаном: Ко је излетео из оџака? Са ким је врабац у свађи? Зашто су маца и врабац у свађи?

Која писана слова нисмо научили да пишемо, а чули сте гласове у песми?

 

Погледај начин писања путем видеа или у Латиници 72.стр., па у свесци запиши по један ред:

–        Велико писано слово  D

–        Мало писано слово  d

–        Велико писано слово Dž

–        Мало писано слово  dž

–        Велико писано слово  Đ

–        Мало писано слово  đ.

 

(Свако прво слово у реду пишеш црвеном оловком, а остала настављаш графитном, односно обичном оловком).

 

Испод написаних слова, запиши следеће речи и реченице, па прочитај.

 

Dadа, sud, Džoni, Nidža, Đina, Nađa, smuđ

 

Đina je na Dunavu.

Dunja voli da jede dinje.

Dejan je stavio džak na leđa.

Đole je ulovio smuđa.

Dživdžan je na odžaku.

 

За домаћи задатак – Латиница, стр. 72. и 73.

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.