Драга децо, данас ћете учити дељење бројевима 8 и 9.

(Запис у свесци)

Дељење бројем 8

* Пример: Мића је решио 56 задатака за 8 дана, решавајући сваког дана исти број задатака. По колико задатака је

решавао сваког дана?

– Решавамо задатак дељењем:  56 : 8 = 7

– Проверавамо множењем: 7 * 8 = 56

ДЕЛИМО              МНОЖИМО

8 : 8 = 1                  1 * 8 = 8

16 : 8 = 2                 2 * 8 = 16

24 : 8 = 3                 3 * 8 = 24

32 : 8 = 4                 4 * 8 = 32

40 : 8 = 5                 5 * 8 = 40

48 : 8 = 6                 6 * 8 = 48

56 : 8  = 7                7 * 8 = 56

64 : 8 = 8                 8 * 8 = 64

72 : 8 = 9                 9 * 8 = 72

80 : 8 = 10              10 * 8 = 80

-Задаци:

1. Одреди број који је 8 пута мањи од броја 48.

______________________________________

2. Богдан је тачно решио 24 задатка, а Раде 3 пута мање. Колико су задатака тачно решили Богдан и Раде заједно?

 

Богдан: _______________

Раде: ________________

Заједно: ______________

Дељење бројем 9

* Пример: Јато птица је слетело на 9 телефонских жица. На сваку жицу слетео је исти број птица. Израчунај колико је птица слетело на сваку жицу.

– Решавамо задатак дељењем:   54 : 9 = 6

– Проверавамо множењем:   6 * 9 = 54

ДЕЛИМО                       МНОЖИМО

9 : 9 = 1                          1 * 9 = 9

18 : 9 = 2                         2 * 9 = 18

27 : 9 = 3                         3 * 9 = 27

36 : 9 = 4                         4 * 9 = 36

45 : 9 = 5                         5 * 9 = 45

54 : 9 = 6                         6 * 9 = 54

63 : 9 = 7                         7 * 9 = 63

72 : 9 = 8                         8 * 9 = 72

81 : 9 = 9                         9 * 9 = 81

90 : 9 = 10                       10 * 9 = 90

– Задаци:

1. Делилац је број 9 а дељеник 63. Израчунај количник.

___________________________________________

2. Број 36 умањи 9 пута, па добијени број умањи за 5.

___________________________________________

Домаћи задатак – Математика, стр. 94. и 96

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.