физика 8 разред

Наставна тема : Магнетно поље

Наставна јединица  : Магнетно поље сталних магнета.магнетно поље Земље

Поштовани ученици,

Данас сте имали прилике да пратите наставу на даљину путем РТС-3 из предмета физика,

у вези са чим је  презентована  наставне јединица;   Магнетно поље сталних магнета. магнетно поље Земље .

Надам се ,да сте предавање пажљиво пратили и записивали..

Садржај наставне јединице ,  Магнетно поље сталних магнета. магнетно поље Земље .   је нумерисан у уџбенику под бројем  5.1.  .

Предлажем да прочите наведену лекцију, те да обратите нарочиту пажњу на

битне дефиниције из  наставне јединице које су болдиране( руда  магнетит,магнетна својства ,магнетна сила,магнетно поље, магнетне линије силe , намагнетисавање ,магнетно поље Земље  )и препишите их свеску    .

Желим Вам успех у раду.

С поштовањем,

Наташа Табаковић, наставник физике

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.