Драги шестаци,

приводимо 6. лекцију крају, а да би почели нову лекцију потребно је да
утврдите своје досадашње знање.

Домаћи задатак је у радној свесци на 73. страни. У 25. задатку треба
да одговорите на питања (питања су у вези са сликом), у 26. задатку
треба да допуните реченице прилозима за време (nie- никада, selten-
ретко, manchmal- понекад, oft- често), у 27. да одговорите на лична
питања.

Као и до сада, након сваке лекције треба да напишете непознате речи из
те лекције, које се налазе у радној свесци на 74. страни. Препишите те
речи у своје свеске (на тај начин ћете их брже научити). Уколико вам
је нека реч непознатa потражите је у онлајн речнику:
https://www.crodict.hr/

Рок за израду овог домаћег задатка је следећи уторак 14. 04. 2020.

Срдачан поздрав,
наставница немачког

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.