Наставна тема : Маса и густина
Наставна јединица  : Густина тела, средња густина тела

Поштовани ученици,

Данас сте имали прилике да пратите наставу на даљину путем РТС-3 из предмета физика,
у вези са чим је  презентована  наставне јединица;   Густина тела, средња густина тела .
Надам се , да сте предавање пажљиво пратили и записивали.
Садржај наставне јединице “ Густина тела,средња густина тела “  је нумерисан у уџбенику под бројем  5.5 . .
Предлажем да прочите наведену лекцију, те да обратите нарочиту пажњу на
битне дефиниције из  наставне јединице које су болдиране(  густина тела,формулу за густину тела,средња густина тела , формулу за израчунавање средње густине   и  урадите задате огледе са кока колом  и мандарином  )   и напишете их  у  свеску    .
Желим Вам успех у раду.
С поштовањем,
Наташа Табаковић, наставник физике
Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.