Драги петаци,

У наставку су линкови (ctrl+click) за решавање теста.

Обележени су ознаком одељења, те вас молимо да тесту приступите зависно од тога у ком сте одељењу.

Питања читајте и решавајте пажљиво, водите рачуна о захтевима у сваком задатку појединачно, као и о времену (тест траје 45 минута).

Када проверите како сте урадили, проследите тест. Водите рачуна о томе да ћете моћи да га решавате само једном.

Пуно успеха у раду!

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.