Наставна јединица  : Механичка енергија

Поштовани ученици,

Данас сте имали прилике да пратите наставу на даљину путем РТС-3 из предмета физика,

у вези са чим је презентована наставне јединица;  Механичка енергија

Надам се ,да сте предавање пажљиво пратили и записивали..

Предлажем да прочите наведену лекцију, те да обратите нарочиту пажњу на

битне дефиниције из наставне јединице које су болдиране ( механичка енергија,облици механичке енергије,кинетичка енергија,потенцијална енергија  , њихове формуле кao и примере и примену механичке енергије   ),препишите их свеску   и урадите задатке са предавања РТС-а .

Желим Вам успех у раду

С поштовањем,

Наташа Табаковић, наставник физике

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.