Драги, ученици!
( Утицај вежбања на организам човека)
Сваки човек који вежба има следеће карактеристике: отпорнији је према болестима; срце функционише боље уз мањи утрошак енергије; крвни судови омогућавају бољи проток крви; витални капацитет плућа је већи; функција дисања је боља; коштани систем је чвршћи:мишићи су еластичнији; органи за излучивање боље обављају своју функцију; сви органи се боље исхрањују и развијају; брже се опоравља од напора; спремнији је за умне напоре.
Речи, као што су: скромност, стрпљивост, умереност, несебичност, добронамерност, искреност, другарство, марљивост, праведност, , одлучност и честитост означавају како одлике тако и понашање према себи и другима. То су моралне особине које се испољавају и при вежбању. Потрудите се да и приликом вежбања будемо што бољи.

Задаци за ову недељу:
1. Измерити тежину и висину тела (сачувајте резултате, да их упоредимо са новима у септембру)
2. Вежбе снаге
1. трбушњаци- 2 пута по 20 понављања
Пауза 10 сек
2. леђњаци -1 по 20 понављања
3. леђњаци -1 по 10 понављања наизменично лева нога и десна рука
Пауза 15 сек и гутљај воде
4. у упору на рукама(планк)- издржај 20 сек
Пауза 5 сек и гутљај воде
5. у упору на рукама(планк)- наизменично подизање леве па десне ноге 10
понављања, (бројимо само десну ногу).
Пауза 10 сек
6. у упору на подлактицама- издржај 20 сек
Пауза 10 сек и гутљај воде
7. получучњеви- 2 пута по 20 понављања
Пауза 20 сек и гутљај воде
8.искораци- 2 пута по 10 понављања десном па левом ногом( бројимо само десну ногу)
Пауза 10 сек и гутљај воде
9. бочни искораци- 2 пута по 10 на десној нози у страну , затим на левој нози
Када завршите следи прање руку и туширање.
Будите ми здрави!
Недостајете 💝
наставница Сања Милојевић

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.