Добар дан драги наши ђаци,

Данас из математике учимо дељење бројем 1 и дељење 0.

У свесци запишите наслов наставне јединице.

 

Читамо пример:

  • Петар учествује у квизу знања. Такмичар који одговори тачно на сва питања, као награду добија 10 поклона. Од свих такмичара у квизу, Петар је једини знао одговоре на сва питања и постао је победник. Колико је поклона добио Петар?

 

Једнакост: 10 : 1 = 10

 

Одговор: Петар је освојио свих 10 поклона, јер је он једини такмичар који је знао одговоре на сва питања.

 

Записујемо у свесци:

1 : 1 = 1

2 : 1 = 2

3 : 1 = 3

4 : 1 = 4

5 : 1 = 5

6 : 1 = 6

7 : 1 = 7

8 : 1 = 8

9 : 1 = 9

10 : 1 = 10

v Када неки број делимо бројем 1, добијамо тај исти број.

 

Читамо следећи пример:

  • Петар је имао 0 кликера и желео је да их подели са још 3 друга.

По колико ће кликера свако добити?

 

Једнакост: 0 : 3 = 0

 

Одговор: Свако ће добити 0 кликера, односно ниједан кликер.

 

Записујемо у свесци:

0 : 1 = 0

0 : 2 = 0

0 : 3 = 0

0 : 4 = 0

0 : 5 = 0

0 : 6 = 0

0 : 7 = 0

0 : 8 = 0

0 : 9 = 0

0 : 10 = 0

  • Када нулу поделимо било којим бројем, количник ће увек бити једнак нули.
  • Запамтимо и запишимо важно правило дељења нулом:

 

НУЛОМ СЕ НИКАДА НЕ ДЕЛИ (Нула не може бити делилац 5:0)

 

У свесци запиши следеће задатке и реши их:

1.    Упиши број који недостаје:

9:___= 9          ___:1= 0        ____:1= 4

 

___:6 = 0          10:__= 10     7:___= 7

2. Који број када поделиш са најмањим бројем прве десетице даје количник 9?

 

Дељеник је 32, а делилац је количник бројева 6 и 6. Израчунај количник.

 

Израчунај количник, ако је дељеник 0, а делилац производ бројева 3 и 5.

 

На линији упиши знак <,> или =.

4:1___5*0         0:10___10*0        54*0___9*6

 

20:1__4*5        64:1____4*16      0:100___100:1

 

За домаћи задатак страна 98. у уџбенику Математика 2б. Уколико сте урадили дату страну, прошле недеље, у том случају немате ништа за домаћи.

Поздрављају Вас Ваше учитељице!

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.