Драга децо, данас ћемо да утврђујемо дељење бројем 1 и дељење нуле.

(Запис у свесци)

*Задаци:

1. Дељеник је 19 и делилац је 19. Количник је ____________.

2. Делилац је 1, а количник 5. Дељеник је _______________.

3. Ако је дељеник 0, а делилац збир бројева 25 и 37, количник је _________.

4. Дељеник је разлика бројева 55 и 27. Делилац је 1. Израчунај количник. __________.

5. 20 скијаша се спушта низ 20 стаза. Колико је скијаша на свакој стази? ___________.

Домаћи задатак: Мудрица, стр. 68.

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.