Драги трећаци,

–         Прочитајте презентације о Николи Тесли.

–         Затим прочитајте лекцију ,,Који материјали проводе електричну струју“,  из вашег уџбеника, на странама 128. 129. и 130.

 

Домаћи задатак:

–         Пронађите кључне речи  (истакнуте црвеном бојом) .

–         У вашим свескама напишите  наслов ,,Који материјали проводе електричну струју „и сами напишите  запис за ову лекцију (оно што мислите да је најважније истаћи и преписати).

–         Нацртајте слику са стране 128. на којој је објашњено шта чини струјно коло.

–         Затим нацртајте знак (обојен жутом бојом), који указује на опасност од електричне струје, са стране 130.

 

-У радној свесци  урадити задатке на 98. и 99.страни.

– Рок за израду задатка: четвртак, 16.4.2020. год

Никола Тесла

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.