Драги наши ученици,

До сада смо научили таблицу множења и таблицу дељења, па самим тим можемо да научимо и израчунавање непознатог чиниоца.

У свескама запишите наслов: Израчунавање непознатог чиниоца

Прочитајте пример:

Од скривеног блага дели вас број корака, који помножен бројем 4 даје број 12.

Колико корака нас дели од скривеног блага?

У свесци записујемо:   X * 4 = 12

непознати

                              чинилац

X = 12 : 4     ( поступак израчунавања)

 

X = 3            ( решење непознатог чиниоца)

 

Провера:     3 * 4 = 12      (провера)

 

Одговор: Од скривеног блага дели нас 3 корака.

 

Непознати чинилац изачунавамо тако што производ поделимо познатим чиниоцем.

Прочитајте следеће задатке и решите их у свесци:

1.     У свакој једнакости изачунај непознати чинилац:

 

X * 9 = 63                                 7 * X = 14

X = 63 : ____                            X = 14 : ____

X = ____                                   X = ____

Провера: ___* 9 = 63            Пр: 7 * ___= 14

 

(Прва два примера су делимично решена, ви их решите до краја,

као и наредна два примера, потпуно самостално).

X * 6 = 54             8 * X = 32

 

2.      Други чинилац је број 7, а производ број 56.

Израчунај први чинилац.

3.     Ако непознати чинилац увећаш 6 пута, добићеш број 48. Израчунај непознати чинилац.

4.     Милица је помножила број 5 неким бројем (непознати чинилац). Производ тих бројева је 35.

Којим бројем је Милица помножила број 5?

5.     Катарина је непознати број повећала 6 пута и добила производ бројева 9 и 4. Који број је замислила Катарина?

X * 6 = 9 * 4

X * 6 = 36

X = ___ : ____

X = ____

Провера:

Одговор:

За домаћи задатак урадити у уџбенику Математика 2б стране 104. и 105.

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.