Драга децо, данас ћемо да утврдимо како се израчунава непознати чинилац. Радићемо задатке у школским свескама.

Напишите наслов:

 

Израчунавање непознатог чиниоца

(утврђивање)

 

* Задаци:

1. Израчунај непознати чинилац:

а.)  х * 7 = 35

б.)  6 * х  = 30

в.)  а * 3 = 27

х = _______                          х = _______                       а = ______

х = _______                          х = _______                        а = ______

Пр. _______                         Пр. _______                        Пр. ______

2.  Први чинилац је број 7, а производ број 49. Израчунај други чинилац.

___________________________________________

3.  Други чинилац је број 5, а производ број 25. Израчунај први чинилац.

__________________________________________

4.  Ако непознати чинилац увећаш 5 пута, добићеш број 45.

Израчунај непознати чинилац.

__________________________________________

5.  Ана је помножила број 6 непознатим бројем и добила производ, број 54.

Израчунај непознати број.

______________________________________________________________

За домаћи задатак урадите 85. страну у Мудрици.

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.