Драги наши ђаци, научили сте како да одредите непознати чинилац. Данас ћемо научити како да одредимо непознати дељеник. Напишите у вашим свескама наслов, затим пример, правило и задатке:

Одређивање непознатог дељеника

Пример:

Који број треба поделити са 5, да би се добио број 4?

X : 5 = 4 X je непознати дељеник.

x = 4 · 5 Производ множимо делиоцем.

x = 20 Непознати дељеник је 20.

Провера: 20 : 5= 4

Правило: Непознати дељеник добијамо тако што помножимо количник и делилац.

1. Израчунај непознати број:

а) X : 7 = 6 б) X : 4 = 9

2. Делилац је број 6, а количник 8. Одреди дељеник.

3. Који број треба умањити 7 пута да би се добио број 8?

Ко жели нека уради 4. и 5.задатак:

4. Ана је неколико бомбона поделила са још 6 другарица. Свака девојчица је добила по 4 бомбоне. Колико је бомбона Ана имала?

5. Када непознати број умањиш 9 пута, количник ће бити једнак разлици бојева 63 и 54. Израчунај непознати број.

Домаћи задатак: Уџбеник стр. 106. стр. и Мудрица стр. 86.

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.