Петак, 24.април 2020.године
МАТЕМАТИКА Израчунавање непознатог делиоца

Драги наши ђаци, научили сте како да одредите непознати чинилац и дељеник. Данас ћемо научити како да израчунамо непознати делилац. Напишите у вашим свескама наслов, затим пример, правило и задатке:
Израчунавање непознатог делиоца

Пример:
Којим бројем треба поделити број 45, да би се добио број 9?

45: X = 9 X je непознати делилац
x = 45 : 9 дељеник поделимо количником
x = 5 непознати делилац је 5
Провера: 45:9 = 5

Правило: Непознати делилац израчунавамо тако што дељеник поделимо количником.

1. Израчунај непознати број:

18:Х=6 48:Х=6 54:Х=9

2. Ако следбеник броја 71 поделиш неким бројем добићеш највећи једноцифрени паран број. Одреди непознати број.
3. Којим бројем треба поделити количник бројева 50 и 5 да би се добио број 2?
4. Када производ бројева 9 и 7 умањиш неколико пута добићеш разлику бројева 100 и 91. Одреди непознати број.
5. Мара има 23 црвене и 31 плаву траку. Распоредила их је равномерно у неколико кутијица. Сада у свакој кутијици има по 6 трака. Колико има кутијица?

Домаћи задатак: Уџбеник стр. 107. стр. и Мудрица стр. 87.

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.