ТЕМА: РИМ У ДОБА ЦАРСТВА, утврђивање ПЕТИ РАЗРЕД,
ОДЕЉЕЊА 5/1, 5/2, 5/3, 5/4

Драги ученици и поштовани родитељи,
У СЕДМОЈ НЕДЕЉИ задатак је одговорити на постављена питања:

1.Пронађи неке занимљивости о ЦЕЗАРУ (нпр. календар,изреке,како је завршио владавину и сл.)
2. Објасни појам ТЕТРАРХИЈА?
3. Шта значи титула АВГУСТ?
4. Објасни зашто су наведене године значајне за историју Римског Царства:
395. г.н.е. 476.г.н.е. 330.г.н.е. 1453.г.н.е.
Препорука:
– Користити одабрани школски уџбеник
– Погледати ТВ предавања на каналу РТС 3 – Рим у доба Царства и Пропаст Римског Царства (на you tubе-у)
Рок за слање: 07.05.2020.
Своје одговоре слати на на е-mail : natasa.vucelic@skolaigk.edu.rs

СРДАЧАН ПОЗДРАВ
И ДОБРО ЗДРАВЉЕ!

Наташа Вучелић

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.