Предмет: географија

Разред: пети

Поштовани ученици и родитељи ,

У току је реализација наставне теме „Хидросфера“, oва област обухвата четири лекције:

1.      Светско море и његова хоризонтална подела, својства морске воде (задатак постављен 16. 04. 2020. год.)

2.      Воде на копну: подземне воде и извори, реке и ледници (задатак постављен 23. 04. 2020 год.)

3.      Језера (биће постављен 30. 04. 2020)

4.      Човек и вода (биће постављен 7. 05. 2020. год)

5.       Завршни задатак у вези са наставном темом је самостална израда теста који се односи на претходне четири лекције (израда од 23-15. 05. 2020. год.)

Прва четири задатак реализујете у складу са захтевима писаним путем у word-u или у свесци. Реализоване задатке чувате у бази података за нредну годину.

Користите прва четири задатка и на основу смерница за рад и захтва, самотално израђујете тест или питања у вези са наведеном темом. Завршни задатак можете реализовати на недељном нивоу када завртшите лекцију или у периоду  од 07-15. 05. 2020. год.

6.2 Vode na kopnu

završni zadatak peti razred

Само последњи задатак који садржи питања и захтеве у форми теста враћате до 15. 05. 2020. год.

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.