Драга децо,

Још једна радна недеља је пред нама. Данас из математике утврђујемо градиво, дељење и израчунавање непознатог броја, с обзиром да је за среду предвиђена провера знања из ових области.

У својим свескама запишите наслов:

Дељење и израчунавање непознатог броја

Прочитајте задатке, па их потом решите у својим свескама.

1. Израчунај:

12 : 4 = ___ 81 : 9 = ____ 24 : 6 = ____ 0 : 3 = ____ 5 : 5 = ____

10 : 2 = ____ 42 : 7 = ____ 28 : 7 = ____ 15 : 5 = ____ 36 : 6 = ____

2. Израчунај:

100 – 63 : 7 = ____________ 48 : 8 + 34 = _____________

3. Израчунај количник, ако је дељеник збир бројева 43 и 17, а делилац број 6.

4. Снежана је направила 49 колача, а Мира 7 пута мање од ње. Колико колача је направила Мира, а колико колача су направиле заједно?

5. Милош је купио 32 килограма малина, јагода 8 пута мање, а купина за 8 мање од малина. Колико је укупно килограма воћа Милош купио?

6. Израчунај непознати број:

X * 9 = 54 x : 4 = 4 72 : x = 9 x * 8 = (100 – 36) x : 3 = (4 * 6)

За домаћи задатак урадити у уџбенику Математика 2б стране 108. и 109.

Пуно поздрава од ваших учитељица!

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.