Драги ученици, надам се да сте пажљиво пратили предавање о дељењу разломака.

Разломак делимо разломком тако што први разломак помножимо реципрочном вредношћу другог разломка.

Реципрочну вредност разломка добићемо када бројилац и именилац замене места.

Разломци се немогу множити ни делити у мешовитом запису.

Мешовити запис претворите у неправе разломке па их тада помножите, или поделите.

Домаћи из дељења разломака и основних својстава множења и дељења разломака из збирке:

страна 170. задаци 46, 49. и 50; страна 171. задатак 50; страна 178. задаци 103,а) и б), 104. и 107.

Домаћи треба урадити и послати најкасније до четвртка 7.5.2020.г.

Пажљиво прочитајте упутство и трудите се да домаћи радите самостално.

Поздравља вас ваша наставница и срећан рад.

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.