Предмет: географија

Разред: пети

Наставна јединица: 6.3 Језера – подела језерских басена према начину постанка

Само последњи задатак који садржи питања и захтеве у форми теста (објављен на сајту 23. 04. 2020. год) који се односи на област „Хидросфера“ враћате наставнику до 15. 05. 2020. год.  

6.3 Jezera – podela jezerskih basena prema nacinu postanka

 

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.