Драга децо,

Надам се да сте се лепо одморили током викенда и да сте спремни за рад. Прошле недеље смо учили Дељивост са 2 и 5, а данас треба да радимо Дељивост са 3 и 4.

У свесци записујемо наслов наставне јединице: Дељивост са 3 и 4

Читамо пример:

  • Девет сладоледа желе да поделе три девојчице тако да свака добије једнак број сладоледа.

Једнакост: 9 : 3 = 3

Одговор: Свака девојчица ће добити по 3 сладоледа.

Закључујемо да је број 9 дељив са 3.

Записујемо у свесци:

Пошто је:

1 * 3 = 3, кажемо да је и 3 : 3 = 1

2 * 3 = 6, кажемо да је и 6 : 3 = 2

3 * 3 = 9, – // – 9 : 3 = 3

4 * 3 = 12, – //- 12 : 3 = 4

5 * 3 = 15 – //- 15 : 3 = 5

6 * 3 = 18 – // – 18 : 3 = 6

7 * 3 = 21 – // – 21 : 3 = 7

8 *3 = 24 – // – 24 : 3 = 8

9 * 3 = 27 – // – 27 : 3 = 9

10 * 3 = 30 – // – 30 : 3 = 10

  • Производ било ког броја и броја 3 дељив је са 3, што значи: да су бројеви 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 и 30 дељиви бројем 3.

Читамо пример:

  • Четири дечака желе да поделе осам балона тако да сваки од њих добије једнак број балона.

Једнакост: 8 : 4 = 2

Одговор: Сваки дечак ће добити по 2 балона.

Закључујемо да је број 8 дељив са 4.

Записујемо у свесци:

Пошто је:

1 * 4 = 4, кажемо да је и 4 : 4 = 1

2 * 4 = 8, кажемо да је и 8 : 4 = 2

3 * 4 = 12, – // – 12 : 4 = 3

4 * 4 = 16, – //- 16 : 4 = 4

5 * 4 = 20, – //- 20 : 4 = 5

6 * 4 = 24, – // – 24 : 4 = 6

7 * 4 = 28, – // – 28 : 4 = 7

8 *4 = 32, – // – 32 : 4 = 8

9 * 4 = 36, – // – 36 : 4 = 9

10 * 4 = 40, – // – 40 : 4 = 10

  • Производ било ког броја и броја 4 дељив је са 4, што значи: да су бројеви 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 и 40 дељиви бројем 4.

Прочитајте задатке па их потом решите у својим свескама:

1. Црвеном бојом заокружи бројеве који су дељиви бројем 3.

3 5 6 8 9 10 12 13 15 18 22 25 30

2. Плавом бојом прецртај бројеве који су дељиви бројем 4.

8 9 10 12 15 16 20 21 24 28

3. Напиши све бројеве веће од 10, а мање од 22 који су дељиви бројем 3.

4. Напиши све бројеве веће од 27, а мање од 41 који су дељиви бројем 4.

За домаћи задатак урадити у уџбенику Математика 2б стране 115. и 116.

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.