Драги наши ђаци,

Учили смо током ове школске године којим су се све занатима људи у нашој земљи бавили од давнина па до данас.

Део часова народне традиције посветили смо традиционалним народним играма. Сада ћемо повезати ваше знање о занатима са игром, тако што ћете направити своју ИГРУ МЕМОРИЈЕ.

Домаћи задатак:

– На хамеру, тањем картону или листу из блока нацртајте и исеците квадрате величине 5×5 cm.

– Сви квадрати треба да буду једнаки и са једне стране необојени.

– Са друге стране ћете цртати по пар (2) истих мотива. То може бити алат, униформа, продавница, производ или било шта што смислите, а на тему стари занати.

– Нека ваша игра меморије има најмање 15 парова, тј. 30 квадрата.

Кад завршите задатак уживајте играјући је са својим укућанима и сачувајте да се сви заједно играмо по повратку у школу.

Рок израде: петак, 15.5.2020. год.

Фотографију игре меморије (картица са мотивима заната) послати учитељицама.

Сигурне смо да ћете бити креативни и маштовити као увек.

Ваше учитељице!

Погледајте неколико наших примера на фотографијама.

Обућар

Берберин

Опанчар

Грнчар

Пекар

Ћилимар

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.