Драги седмаци,

данас ћемо обновити личне заменице у дативу и акузативу. У прилогу
ћете добити табелу са личним заменицама које треба да препишете у
своје свеске, уз помоћ којих ћете лакше урадити домаћи. Такође ћемо се
присетити и присвојних чланова, које сте пре неколико часова добили у
прилогу.

Ваш домаћи задатак је у радној свесци на 78, 79, 80. страни.

– у 7. задатку треба да напишете чије су ствари sein/e његов/а, ihr/e-њен/а.
– у 8. задатку треба да одговорите коме припадају ствари. Од вас се
траже личне заменице у ДАТИВУ.
– 9. и 10. задатак прескочите,
– у 11. задатку допуните реченице понуђеним заменицама али не треба
све да их употребите,
-у 12. задатку допуните реченице одговарајућим личним заменицама у ДАТИВУ,
– у 13. задатку треба сами, на основу контекста текста, препознате
које заменице недостају и да допуните,
– у 14. задатку треба да употребите одговарајућу личну заменицу у АКУЗАТИВУ,
– у 15. задатку такође попуњавате личне заменице, у загради је дато да
ли треба датив или акузатив да употребите.

Personalpronomen im Dativ und Akkusativ 2

Рок за овај домаћи задатак је 12. 05. 2020.

Срдачан поздрав,
наставница немачког

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.