Драга децо, данас ћемо да обновимо дељивост бројева и садржавање.
Ова два појма (дељивост и садржавање) су уско повезана. Да бисте разумели дељивост, потребно је да разумете садржавање.

(запис у свесци)

Дељивост и садржавање

* Примери:

1. На тацни је 10 колача. Треба ставити на сваки тањирић по два колача. Колико тањира је потребно?

10 : 2 = 5
(10 колача по 2 на тањи, потребно је 5 тањирића)

Закључујемо да се број 2 у броју 10 садржи 5 пута.

2. Колико се пута у броју 6 садржи број 2, 3 и 1?

2 – 6 : 2 = 3 – Број 2 се у броју 6 садржи 3 пута.

3 – 6 : 3 = 2 – Број 3 се у броју 6 садржи 2 пута.

1 – 6 : 1 = 6 – Број 1 се у броју 6 садржи 6 пута.

6 – 6 : 6 = 1 – Број 6 се у броју 6 садржи 1 пут.

Закључујемо : Бројеви 2, 3 и 1 се садрже у броју 6.
Број 6 је дељив бројевима 2, 3,1 и 6.

3. Да ли постоје бројеви којима је дељив сваки број?

( Закључили смо да број 6 можемо поделити са: 1, 2, 3 и 6. Значи број 6 је дељив са бројевима 1, 2 3 и 6).

Број 8 можемо поделити са: 1, 2, 4 и 8.

Број 7 можемо поделити само са 1 и 7.

– Из ових примера можемо извести закључак:

Сваки број је дељив самим собом и бројем 1.

* Задаци:

1. Колико се пута у броју 20 садрже бројеви 5, 4, 10, 1?

5 20 : 5 = 4 Број 5 се у броју 20 садржи 4 пута.

4 ___________________________________________

10 __________________________________________

1 __________________________________________

2. Одреди бројеве 2. десетице који су дељиви са 2.
( Прво одређујемо који су то бројеви 2. десетице. знамо да су то бројеви од 11 до 20. Сад, кад смо то утврдили проверићемо који су то бројеви који су дељиви са 2.)

11 – није дељив са 2

12 – је дељив са 2 12 : 2 = 6

14 – је дељив са 2 14 : 2 = 7

16 – је дељив са 2 ________

18 – је дељив са 2 _________

20 – је дељив са 2 _________

Бројеви 2. десетице дељиви са 2 су: __________________________________.

3. Заокружи све бројеве који су дељиви бројем 5:

_________________________________________________________________.

4. Израчунај:

а.) 45 : 5 = ________

15 : 3 = ________

21 : 7 = ________

б.) Попуни:

5 се садржи у 45 ________пута

3 се садржи у 15 _________пута

7 се садржи у 21 _________пута

5. Колико се пута:

5 садржи у 25 _____________

4 садржи у 20 _____________

9 садржи у ________________ ?

6. Заокружи све бројеве који нису дељиви са 3.

12, 7, 9, 17, 22, 3, 5, 32, 14, 30.

7. Колико се пута у броју 24 садрже бројеви: 4, 3, 8 и 6?

4 ___________________________________________

3 ___________________________________________

8 ___________________________________________

6 __________________________________________

Домаћи задатак: Урадити у уџбенику стр. 117. и 118.

Драга децо, надамо се да све ове задатке решавате брзо и лако! То су наши ђаци другаци!

Воле вас и поздрављају ваше учитељице!

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.