Драги шестаци,

данас ћемо се, у оквиру нове лекције, подсетити градива из 1.
полугодишта. Ради се о употреби датива и акузатива. Као што смо већ на
часовима научили, ДАТИВ се користи са глоголима мировања, а АКУЗАТИВ
са глаглима кретања. Када кажемо глаголи кретања мислимо на gehen,
fahren, fliegen…али не и на spielen, tanzen.

Lokalpräpositionen – Предлози за место

in- у
vor- испред
hinter- иза
neben- поред
über- преко
auf- на
zwischen- између
unter- испод

Ваш домаћи задатак је да од следећих предлога саставите реченице. За
сваки предлог треба да имате 2 реченице, једна треба да буде у дативу,
а друга у акузативу. То значи да укупно треба да напишете 16
реченица.Не морате да смишљате различите реченице, битно је да видим
да сте схватили када се користи који падеж и да знате то да примените.

Показаћу вам у примеру са предлогом IN:

-Ich bin in dem (im) Kino. (Овде сам употребила датив јер је глагол мировања)
-Ich gehe in das (ins) Kino. (Овде сам употребила акузатив јер је
глагол кретања)

Поред тога треба да уђете на следећи линк –

https://www.voki.com/site/pickup?scid=16330119&chsm=2e4b4a9383bea2c4a617ce437601afd4

преслушате текст и запишете шта сте чули. Текст је у вези са Ренатом
из прошлог текста, нема непознатих речи. Немојте сте оптерећивати ако
не успете да запишете све. Мој савет је да прво пустите да чујете цео
текст, а онда по једну реченицу и тако записујете.

Рок за овај домаћи је следећи уторак 12. 05. 2020.

Срдачан поздрав,
наставница немачког

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.