Драги наши ђаци, данас учимо како се решавају задаци са две операције, са дељењем и сабирањем. Напишите наслов у вашим свескама Задаци са две операције (дељење и сабирање), а затим прочитајте и препишите примере, правило и урадите задатке у свесци.

Домаћи задатак: уџбеник 119 . стр.

Среда, 6.мај Мaтематика Задаци са две операције, дељење и сабирање

Решења задатака

Поздрављају вас ваше учитељице!

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.