Драга децо,
данас ћемо из математике провежбати оно што смо јуче научили и подсетити се правила о редоследу извођења рачунских операција – У ИЗРАЗИМА СА ДЕЉЕЊЕМ И САБИРАЊЕМ КАДА НЕМА ЗАГРАДА, ПРВО СЕ ДЕЛИ, А ЗАТИМ САБИРА.
Радимо задатке у свесци:
1. Израчунај:
а) 36 : 6 + 65 =
б) 20 + 48 : 8 =
2. Први сабирак је 48, а други је количник бројева 42 и 6. Израчунај збир.
3. Количник бројева 72 и 9 увећај за 84.
4. Маја има 65 динара, а Сава 5 пута мање. Колико динара имају укупно?
5. Свеска кошта 14 динара, а оловка је дупло јефтинија. Колико коштају две свеске и једна оловка?

Домаћи задатак: Уџбеник 120. и 121. стр.
Будите нам здрави и весели!
Ваше учитељице

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.