Петак 8.мај

Драги наши ђаци,

Протеклих дана смо научили како се решавају задаци са две операције, са дељењем и сабирањем, а данас учимо како се решавају задаци са дељењем и одузимањем.

Напишите наслов у вашим свескама Задаци са две операције ( дељење и одузимање), а затим прочитајте и препишите примере, правило и урадите задатке у свесци.

Домаћи задатак: Уџбеник Математика 2б страна 122 .

Петак, 8.мај Решења задатака

Петак, 8.мај Задаци са две операције (дељење и одузимање)
Пуно вас поздрављају ваше учитељице!

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.