ТЕМА:

НОВИ ВЕК

ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА

-обрада-

ШЕСТИ РАЗРЕД, ОДЕЉЕЊА 6/1, 6/3

Драги ученици и поштовани родитељи,
У ДЕВЕТОЈ НЕДЕЉИ задатак подразумева самосталан рад ученика и разумевање претходно наученог градива и усвајање новог.
Погледати снимак предавања на you tubе ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА у оквиру програма „наставе на даљину“ , за 6. Разред, предавач Петар Панић од 28.04.2020.
Прочитати из уџбеника лекцију ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА
Одговорити на следећа питања
– Навести узроке Великих географских открића и која су највећа географска открића;
– Објаснити појмове хуманизам и ренесанса,и где су се ови покрети развили
– Навести неколико ренесансних уметника (имена сликара, књижевника и њихова дела)
Рок за одговоре:15.05.2020.
Одговоре слати на е-mail : natasa.vucelic@skolaigk.edu.rs

СРДАЧАН ПОЗДРАВ
И ДОБРО ЗДРАВЉЕ!

Наташа Вучелић

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.