Поштовани ученици,

Данас сте имали прилике да пратите наставу на даљину путем РТС-3 из предмета физика,
у вези са чим је презентована наставна јединица : Притисак у течности која мирује
-хидростатички притисак

Надам се ,да сте предавање пажљиво пратили и записивали…

Предлажем да прочите наведену лекцију, те да обратите нарочиту пажњу на
битне дефиниције из наставне јединице које су болдиране,
(хидростатички притисак,од чега зависи хидростатички притисак ? , формулу за хидростатички
притисак ,хидростатички парадокс ,принцип спојених судова), препишите их свеску
и научите.

Желим Вам успех у раду

С поштовањем,

Наташа Табаковић, наставник физике

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.