Драги наши ђаци, Ево нас на почетку још једне радне недеље. Данас учимо нову лекцију Дељење збира бројем.

У свесци записујемо наслов наставне јединице: Дељење збира бројем

Читамо пример и записујемо у свесци:

  • У једној кутији се налази 15 кликера, а у другој 10. Пет дечака треба да подели све кликере. Како их могу поделити?

Укупан број кликера је: 15 + 10 = 25

Колико кликера може да добије сваки дечак, можемо да израчунамо на два начина:

1. Начин: (15 + 10) : 5 = 25 : 5 = 5

2. Начин: (15 + 10) : 5 = 15 : 5 + 10 : 5 = 3 + 2 = 5

Одговор: Сваки дечак ће добити по 5 кликера.

Правило:

  • Ако су сви сабирци дељиви истим бројем, онда је и њихов збир дељив истим бројем.

Читамо задатке и решавамо их у свесци ( текст задатка се не преписује, у свесци записујете само решења задатака и одговоре, уколико је потребно).

1. Израчунај на два начина:

1.Начин: (8 + 4) : 2= 12 : 2 = 6

2.Начин: (8 + 4) : 2 = 8 : 2 + 4 : 2 = 4 + 2 = 6

(12 + 6) : 3 = (21 + 9) : 3 =

2. Четири дечака треба да поделе 16 бомбона и 12 чоколадица. Колико слаткиша ће добити сваки дечак?

(Задатак урадити на два начина)

3. У хору пева 36 девојчица и 12 дечака. Распоређени су у 6 једнаких редова. Колико деце је распоређено у сваком реду?

(Задатак урадити на два начина)

За домаћи задатак урадити у уџбенику Математика 2б стране 124. и 125.

Поздрављају вас ваше учитељице!

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.