Драга децо,
навешћу вам правила за одређивање непознатог чиниоца, дељеника и делиоца код решавања једначина.
Непознати чинилац одређујемо тако што производ поделимо познатим чиниоцем.
Непознати дељеник одређујемо тако што делилац помножимо количником.
Непознати делилац одређујемо тако што дељеник поделимо количником.
Неједначине се решавају као и једначине само код непознатог делоца знак неједнакости се мења.
Урадите домаћи из бројевних израза, једначина и неједначина из збирке:
страна180. задатак 124;
страна 184. задаци 163. и 167.
страна 188. задатак 196.
Полако и пажљиво радите и када проверите, пошаљите.
Рок за израду домаћег је четвртак 14.5.2020.г.
Срећан рад.
Поздравља вас ваша наставница.

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.