Драга децо, научили сте дељење збира бројем. Поновићемо та правила решавањем примера:
(запис у свесци)
Обнављање:

1. ( 18 + 30 ) : 6 = ___________________

2. ( 21 + 28 ) : 7 = ___________________

Данас ћемо учити како се дели двоцифрен број једноцифреним:
(запис у свесци)

Дељење двоцифреног броја једноцифреним бројем

* Примери:

1. 48 : 3 = ( 30 + 18 ) : 3 = 30 : 3 + 18 : 3 = 10 + 6 = 16

65 : 5 = ____________________________________

84 : 7 = ____________________________________

2. Када делиш са 2, растављај на следећи начин:

22 : 2 = ( 20 + 2 ) : 2 = 20 : 2 + 2 : 2 = 10 + 1 = 11

32 : 2 = __________________________________

24 : 2 = __________________________________

3. Када делиш са 3, растављај на следећи начин:

51 : 3 = ( 30 + 21 ) : 3 = _____________________

36 : 3 = ( 30 + 6 ) : 3 = _____________________

75 : 3 = ( 60 + 15 ) : 3 = _____________________

Дељеник је представљен као збир бројева дељиви једноцифреним делиоцем,
а затим је примењено правило дељења збира.

Количник рачунаш тако што дељеник растављаш на сабирке.

* Задаци:

1. Израчунај следеће количнике:

а.) 84 : 7 = _____________________________

б.) 85 : 5 = ______________________________

в.) 36 : 2 = ______________________________

2. Израчунај број који је:

а.) 3 пута мањи од 54 ______________________________

б.) 8 пута мањи од 96 ______________________________

Решавамо задатке у уџбенику на стр. 128. и 129.

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.