ТЕМА:

НОВИ ВЕК

АПСОЛУТИСТИЧКЕ МОНАРХИЈЕ

-обрада-

ШЕСТИ РАЗРЕД, ОДЕЉЕЊА 6/1, 6/3

Драги ученици и поштовани родитељи,
У ДЕСЕТОЈ НЕДЕЉИ задатак подразумева самосталан рад ученика и усвајање новог градива:
Задатак је да ученици самостално из школског уџбеника науче лекцију АПСОЛУТИСТИЧКЕ МОНАРХИЈЕ
Обратити пажњу:
– на важне појмове – монархија, апсолутизам, просвећени апсолутизам,
– које су земље биле апсолутне монархије а које земље просвећеног апсолутизма
– на схватање краља и његове власти,
– на истакнуте владаре тога доба
– на архитектуру, на моду, и друге одлике
Препорука: Погледати на you tubе каналу презентације о Апсолутистичким монархијама Милана Јовановића

СРДАЧАН ПОЗДРАВ
И ДОБРО ЗДРАВЉЕ!

Наташа Вучелић

Author

Zoran Čučković

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.